مدیر عامل شرکت آترین فناوران زنده رود

مدیرعامل به عنوان عنصرکلیدی مجموعه، همواره جهت برنامه ریزی و ساماندهی امور شرکت فعالیت می کنند.

با وجود اینکه وجود مدیرعامل از عوامل مهم استقرار و پایداری یک مجموعه محسوب می شود، اما صحبت های مدیر عامل آترین آقای امیرمحمدصادقی به اعضای تیم، همواره مبنی بر اهمیت کار گروهی و حیاتی بودن تلاش تک تک افراد برای دوام و رشد مجموعه بوده است. آترین فناوران از ابتدای شروع فعالیت خود از سال ۱۳۹۶ تا به امروز، همواره تلاش می کند تا کلیه خدمات خود را با بهترین روش های تیم ورک، پیاده سازی و به مشتریان ارائه دهد.

 

‫۰/۵ (۰ امتیاز )