همکاری با ما

اگر دارای تخصص و رزومه قابل قبول در حوزه مشاغل فناوری اطلاعات هستید پس درنگ نکنید و این فرصت را از دست ندهید با ارسال رزومه به تیم ما بپیوندید.

در جامعه امروز تخصص و مهارت حرف اول را در پیشبرد اهداف یک مجموعه می زند.و این امر ناشی از وجود نیروهای متخصص در یک مجموعه است.تجربه نشان داده است که در رسیدن به اهداف یک سازمان و مجموعه نیروی انسانی متخصص نقش مهمی را ایفا می کند. در این راستا شرکت آترین فناوران زنده رود از افراد دارای تخصص در حوزه مشاغل نوین و علی الخصوص حوزه فناوری اطلاعات برای همکاری دعوت به عمل می آورد. اگر فکر میکنید جای شما در مجموعه فناورانه ما خالی است این جای خالی را با ارسال رزومه پر کنید.