انتقاد از آترین

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

تیم آترین فناوران همواره در تلاش است تا کیفیت و کمیت خدمات خود را ارتقا دهد. بنابراین در راستای بهبود ارائه خدمات فناوری اطلاعات، دریافت پیشنهادات و انتقادات از سوی مشتریان، کمک شایانی به رشد این مجموعه می کند.
اگر انتقاد یا پیشنهادی از شرکت آترین فناوران در نظر دارید؛ خوشحال می شویم که آن را با ما در میان بگذارید. در ادامه اهمیت این موضوع را به شکل جزئی تری مطرح می کنیم.
فواید انتقاد و پیشنهاد برای آترین فناوران
انتقادات شما از مجموعه آترین فناوران باعث می شود تا ما نقاط ضعف خود را شناسایی و در جهت رفع آن وارد عمل بشویم. در واقع عیب جویی زیرکانه شما از جایگاه مشتری این فرصت را به ما می دهد که هر بار از دیدگاه شما به مجموعه خود و خدمات ارائه شده بنگریم؛ سپس در راستای بهبود خدمات، نکات جزئی تری را بررسی کنیم.
همچنین ارائه پیشنهادات سازنده سبب چاره جویی و یاری شما در حل مسائل و مشکلات شرکت شده و انگیزه ما را برای رفع آن ها تقویت می کند. از آنجایی که دیدگاه هرفردی می تواند با دیگری متفاوت باشد پیشنهادات شما می تواند پیشرفت مجموعه را حاصل گردد.
نظرات شما برای ما جایگاه بسیار ویژه ای دارد. حتی اگر مورد عیب جویی قرار بگیریم؛ باز هم از این صحبت عقب نشینی نخواهیم کرد. ما همواره با آغوش باز پیشنهادات شما را پذیراییم. لازم به ذکر است که ما تنها به شنیدن نظرات اکتفا نمی کنیم بلکه از مواردی که در جهت رشد و سازندگی ارائه می شود، استقبال می کنیم.
آترین فناوران مایل است انتقادات و پیشنهادات شما را درباره خدمات گوناگون شرکت دریافت کند. همان طور که می دانید نظام مشارکتی یکی از نظام های مدیریتی پویا است و این نظام ما را در رسیدن به اهداف خود قوی تر می کند.
پس منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم!

‫۰/۵ (۰ امتیاز )