محاسبه مالیات مشاغل اینترنتی

طریقه محاسبه مالیات مشاغل اینترنتی

هر چیزی که در مورد شغل های اینترنتی باید بدانید.در طی این سال ها شغل هایی جدید در حیطه شبکه های اجتماعی ایجاد شدند.این امر باعث شد این مشاغل نیز با پرداخت مالیات مواجه شوند.بر طبق قوانین هر فردی باید از حقوق خود بهایی را بابت مالیات بپردازد.لذا در این مقاله به دنبال محاسبه مالیات […]

ادامه مطلب